Značka kvality slovenských potravín


Určite ste si už všimli, že na niektorých produktoch zo slovenskej produkcie, nájdete modročervenú značku „SK“. Ide o takzvanú značku kvality, ktorá je udeľovaná iba potravinám, ktoré spĺňajú viacero prísnych podmienok.

cuketa
 
Podpora slovenských produktov a lepšia orientácia pre spotrebiteľa
 
Značka kvality SK je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Od roku 2004 je udeľovaná potravinám zo slovenskej produkcie. V prípade sezónnych potravín sa udeľuje iba na obdobie jedného roka, pri ostatných produktoch na obdobie troch rokov. Značka kvality vznikla po tom, ako Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Išlo o snahu ako na trhu podporiť domáce produkty, keďže sa k nám vo veľkom začali dostávať aj zahraničné potraviny. Spotrebiteľ môže takýmto spôsobom ľahko rozlíšiť kvalitné a hlavne bezpečné potraviny z produkcie našich domácich pôdohospodárov.
 
Domáce a kvalitné
 
Potraviny, ktoré značku kvality získajú, musia spĺňať viacero prísnych podmienok. V prvom rade musia spĺňať všetky požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonov Slovenskej republiky, týkajúcich sa spracovania a produkcie potravín. Konečná potravina musí obsahovať minimálne sedemdesiatpäť percent surovín slovenského pôvodu. Toto pravidlo sa týka spracovaných potravín, ako sú napríklad džemy, horčica, kečup, alebo párky. Ďalšou podmienkou je to, že všetky časti samotnej výroby musia prebiehať v našej krajine.

trh s ovocem
 
Kvalitnejšie ako kvalitné
 
Potraviny, ktoré svojou kvalitou zásadne prevyšujú ostatné podobné produkty na trhu, získajú takzvanú značku kvality SK GOLD. Jedná sa o produkty, ktoré obsahujú napríklad omnoho viac vitamínov, alebo si zachovávajú viacero prirodzených zdravou prospešných látok. stúpajúci počet udeľovania tejto značky dokazuje, že naše slovenské produkty sú na tom čo raz lepšie. Tak napríklad v roku 2004, bola značka kvality SK GOLD udelená iba sedemnástim výrobkom. O päť rokov neskôr, teda v roku 2009, to bolo už stoosem výrobkov a v roku 2015 dvestoosemdesiattri slovenských produktov.
 

Móda ako prejav osobnosti

Ako povedala Coco Channel „Každý deň je módna prehliadka a svet je tvojím mólom.“ Mohli by sme povedať, že móda kedysi nebola chápaná tak, ako je v dnešnej dobe. Dnes máme unikátnu príležitosť povedať svetu náš názor a vyjadriť svoj postoj aj vďaka oblečeniu. Móda môže vyjadriť náš spôsob myslenia spôsobom, akým by to slová možno nikdy nedokázali. Toto všetko je úzko späté s našou osobnosťou. Žijeme vo svete, kde vyjadrenie názoru patrí k našej každodennej rutine a sloboda prejavu je veľkou súčasťou našich životov. A pritom si častokrát možno ani neuvedomuje, že to robíme.

sako

To, čo máme oblečené odpovedá našim myšlienkam, pocitom, postojom. A to je predsa to, čo formuje našu osobnosť. Niekedy sa dokonca cítime nepríjemne a nepohodlne, ak sa na určitú príležitosť musíme obliecť, tak, že to nezodpovedá nášmu štýlu a tým pádom ani našej osobnosti. To, čo nosíme je jednoducho náš výzor, naše stanovisko, naša charakteristika.

Takisto, naše oblečenie je veľmi často ovplyvnené našou aktuálnou náladou. Keď sme smutní, neoblečieme si predsa výrazné farby ak sa na to v tej chvíli necítime, ale siahneme skôr po tmavších a studenších farbách. Naopak, keď máme dobrý deň a výborne sa nám darí, veľmi radi to ukážeme aj svetu a farby na oblečení o tom len svedčia!

Častokrát môžeme podľa oblečenia taktiež odhadnúť, čo konkrétna osoba robí, kde pracuje, aké sú jej koníčky, záľuby. Pracovať na pozícii manažéra alebo právnika neobnáša nosenie takého istého oblečenia, aké by si obliekol napríklad športovec. Móda a naše oblečenie definuje našu životnú rolu, ktorá zahŕňa tak kariéru ako aj potešenie. 

lesk

Móda toho dokáže povedať niekedy viac, ako my sami. Dokonca aj opovrhovanie módnymi trendami alebo určitými kúskami prezrádza niečo o nás, o našom myslení, postojoch a tým sa snažíme oslobodiť a odlíšiť od ostatných a (ne)priamo ukázať svetu kúsok našej duše, nášho srdca.