Netrpezlivosť je jednou z čŕt súčasného človeka, v nedávnej histórii sme museli čakať na všetko, na banány, na mäso či toaletné potreby, no dnes sa doba zmenila a my si všetkého užívame do sýtosti a nemusíme na nič čakať. Nie všetko sa však dá získať hneď, no začať s podnikaním môžete rýchlo a bez nutnosti absolvovať všetky zdĺhavé a náročné administratívne procesy, ktoré si vyžaduje založenie firmy alebo pri predaji firmy 41 businness.

business

Stačí podpis a biznis je váš

Najvýhodnejšie a rýchle je kúpiť si už založenú firmu – ready made spoločnosť, ktorá môže začať fungovať hneď po podpise potrebných dokumentov. Sú to spoločnosti založené len kvôli tomu, aby boli ďalej predávané záujemcom o rýchle začatie s podnikaním. Na výber je buď firma s históriou alebo novozaložená, platcovia DPH alebo nie a spoločnosť podľa druhu obchodnej činnosti. Každá z nich môže začať svoju činnosť už priebehu zopár hodín a potenciálny záujemca si môže vyberať spomedzi spoločností, ktorých činnosť mu vyhovuje, tie už disponujú platnými dokumentmi, ktoré sú nutné pri ich zriaďovaní.

Takéto firmy majú výhody:

-už sú zapísané v OR a majú pridelené IČO

-prebehla ich registrácia kvôli dani z príjmov a majú svoje DIČ

-zmluvnú garanciu, že firma nemá nesplnené záväzky

-v plnom rozsahu je splatené ich základné imanie

-sú v stave, kedy môže prebehnúť rýchly prevod

-všetky potrebné dokumenty vypracúva advokát

Na Slovensku je najbežnejší predaj spoločností s ručením obmedzeným, najčastejšie v Bratislave a v Banskej Bystrici. Všetky náležitosti a potrebné dokumenty či skutočnosti ohľadom kupovanej spoločnosti je možné nájsť na internete, online si overíte faktory týkajúce sa firmy ako napríklad cenu.

online fotografie

Všetky údaje si zistíte online

Sprostredkovateľská cena za kúpu ready made spoločnosti je konečná a je v nej zahrnuté:

-zmenu, teda zúženie či rozšírenie predmetu podnikania

-akúkoľvek zmenu spoločníka, sídla, obchodného mena alebo konateľa

-zmluvu o prevode obchodného podielu

-kompletnú spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu

-nutný súhlas potenciálneho vlastníka nehnuteľnosti, kde má byť umiestnené sídlo

-poplatky za zápisy zmien v OR