Občianske združenie založenie Ezmluva.sk ponúka pomerne jednoduchú a rýchlu cestu ako to vykonať. Pozrime sa ale tiež na dôvody, prečo to vykonať a aké má založenie občianskeho združenia svoje výhody. V skutočnosti je ich hneď niekoľko a pokúsime sa ich zhrnúť do tohto článku.

K sympatickým výhodám, ktoré nás napadnú medzi prvými, je fakt, že občianske združenie sa zakladá pomerne jednoducho a o to je táto cesta ľahšia, ak vám s tým pomôže nejaká skúsená spoločnosť, ktorá sa zaoberá zakladaním firiem, spoločností s ručením obmedzeným a takisto v prípade záujmu aj občianskym združením. Ide tu však o to, že podmienky pri zakladaní OR nie sú obzvlášť zaťažujúce. Podá sa návrh na jeho založenie, pričom hlavnou podmienkou tu je, že zakladateľom musí byť osoba alebo osoby staršie ako osemnásť rokov.

zošívačka, kancelárska pomôcka

Ďalšou výhodou je, že existuje v skutočnosti veľa cieľov a možností, kvôli ktorým OZ môže vzniknúť, dá sa nájsť veľa dôvodov a následne cieľov, do ktorých sa oplatí pustiť. Tieto majú väčšinou verejnoprospešný charakter. To poskytuje veľa príležitostí samotným zakladateľom, tieto ciele ale takisto môžu mať veľkú komunitu priaznivcov a sympatizantov, ktorí majú tendenciu takéto združenie časom podporiť. Môže ísť o najrôznejšie záujmy a aktivity, napríklad ochrana ľudských práv, podpora sociálne slabších alebo ochrana prírody,… alebo projekty, ktoré neposkytuje štát, no majú ho príležitosť poskytnúť práve občianske združenia.

manažér, ekológia

Tu sa dostávame k ďalšej výhode, akou je možnosť prijímať členské príspevky. A čím bude členov občianskeho združenia viac, tým je vyššia šanca na stabilnú finančnú (aj morálnu či inú) podporu. Pri občianskom združení sa v stanovení uvádzajú spôsoby príjmu- tie môžu prameniť buď zo spomenutých členských príspevkov, prípadne sa z istého hľadiska môže so združením vykonávať podnikateľská činnosť, ale primárne len za vidinou dosiahnutia ziskov pre stanovené ciele a nie pre obohacovanie jednotlivca.

A na záver- pri zakladaní OZ nie je potrebná jeho registrácia na daňovom úrade ani potreba zapísať sídlo tak, ako je to potrebné pri zakladaní firmy.