Chcete znížiť náklady za elektrinu? LCD televízory oproti plazmovým ušetria až 30 – 40% maximálnej hodnoty elektrickej energie. Na trhu je široká ponuka tohto tovaru, ktorý šetrí aj životné prostredie. Spotreba plazmového televízora je vyššia vtedy, keď sú vysielané obrazy svetlé. Zimné športy sú teda energeticky náročnejšie ako tmavé scény.
sport v televizi
Najúspornejšie televízory (úspornejšie ako LCD) sú však tie s technológiou LED. Ponúkajú kvalitný obraz a nižšiu spotrebu energie ako u bežných Tv. Ich cena je však vyššia.

A čo to vlastne LCD je? Táto skratka znamená „Liquid Crystal Display“, displej z tekutých kryštálov, čo sú látky nachádzajúce sa na rozhraní tuhého a tekutého stavu. Vzniknú zmiešaním látok ako bifenyl, dioxín atď. s inými. Výsledok je produkt s vlastnosťami, ako je viskozita, elasticita a správny index obrazu.
LCD televízor
Výhody LCD
·         ostrý obraz – rozlíšenie
·         kvalita procesora
·         jasné farby
·         ľahká manipulácia
·         nižšia spotreba energie
·         rovnomerné a jasné podsvietenie
·         ľahší a užší televízor ako plazma
·         ľahká montáž
·         cena

1.      Prečo LCD?
S LCD technológiou sa stretávame pravidelne v bežnom živote. Najčastejšie sa jedná o mobilný telefón, digitálny budík, kalkulačku alebo váhu v obchode… LCD televízor je rovnaké zariadenie ako LCD monitor pre počítač. Na podsvietenie používa studené katódové svetlo, čo sa pri LED Tv. nevyužíva. Plazmový televízor spotrebúva viac energie a rýchlejšie sa opotrebuje. Spotreba plazmového televízora závisí od energetickej náročnosti tvorby obrazu. Vytvorenie obrazu si vyžaduje oveľa viac energie ako pri LCD.

2.      Na čo prihliadať pri kúpe LCD televízora?
O kvalite a možnostiach displeja vypovedá rozlíšenie. Udávame ho v pixeloch, pričom sa hodnotí výška verzus dĺžka. Kontrast, jas, malá doba odozvy a vysoké rozlíšenie sú najpodstatnejšie ak sa chcete pozerať na kvalitný obraz. Čím vyššie rozlíšenie, tým krajší obraz. Veľmi dôležitý je aj kmitočet, ktorý sa udáva v Hz. Je to počet snímok za sekundu udávajúci frekvenciu, ktorou sa obnovuje obraz. Čím vyšší kmitočet, tým plynulejší obraz. 
 
3.      Aké sú nevýhody LCD televízorov?

·         vyššia doba odozvy– prekáža pri rýchlych scénach (kým sa tekuté kryštály nabijú a vybijú musia prejsť molekulárnou zmenou, ktorá môže trvať nejaký čas)
·         farebné anomáliea pokles kontrastu pri sledovaní z väčších uhlov
·         farbám chýba sýtosťa reálne pojatie (spôsobujú to vlastnosti tekutých kryštálov)
·         nedokonalá čierna
·         môžu sa objavovať chybné pixely

Idete do toho? Rozhodli ste sa pre tento druh televízora? A ako si spomedzi nich vybrať ten najkvalitnejší? Čím sa líšia medzi sebou? O seba sa navzájom odlišujú lepším vybavením, doplnkami, novými funkciami a špecifikáciami. Nechajte si poradiť od predajcu. Spotrebu televízora, ktorý sa vám zapáčil nájdete na priloženom energetickom štítku.

Posted in Nezařazené