Vaše dieťa sa pomaly začína stavať na nohy a Vy mu chcete pomôcť. Zo svojich starých fotiek vidíte, že vy ste ako deti mali takzvaného pavúka. Je to vôbec prospešné dávať deti do pavúkov?
 
Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že nie. Dieťa má tendenciu v bežke viac špičkovať a osvojuje si zlé návyky na chodenie, pretože v bežke sa len odráža a sedí. Taktiež sa mu v nej zle formuje chrbtica, čo môže viesť v dospelosti k viacerým zdravotným problémom, aj neurologickým (tuhnutie svalov).

botičky
 
Áno, veľa ľudí povie: „Však aj ja som bola ako malá v bežke a nič mi nie je.“ Možno im nič nie je, ale to nemusí byť pravidlom. V dnešnej dobe má veľa mladých ľudí problémy s chrbticou, čo môže byť aj z pavúkov, nemusí ale môže. Však takmer celá mladá generácia bola odchovaná na pavúkoch. Chcete to naozaj riskovať? Každý človek je individuálny a nikdy neviete, ako bežka zapôsobí na Vaše dieťa.
 
Čoteda, ak nie bežku? V dnešnej dobe sa vyrába veľa alternatív ako pomôcť dieťaťu s chodením. Najvhodnejšie je asi vozík. Má rúčku, o ktorú sa dieťa istí a tlačí ňou vozík pred sebou. Väčšinou má na prednej strane tlačítka, ktoré vydávajú rôzne zábavné zvuky. Pri tlačení tohto vozíka sa dieťa naučí chodiť lepšie ako v bežke. Neodráža sa v ňom ale musí robiť kroky. Taktiež v ňom nesedí, ale pri ňom musí stáť.

miminko
 
Určite sa spýtajte aj na názor svojho pediatra, ktorému dôverujete.
 
Ak napriek všetkému chcete dávať dieťa do bežky, tak dodržujte tieto zásady:
·         Nenechávajte dieťa v bežke na dlhší čas. Polhodina dva krát za deň je viac ako dosť.
·         Nikdy nenechávajte dieťa v bežke bez dozoru.
·         V izbe, v ktorej je dieťa v bežke pozatvárajte dvere a uistite sa, že dieťa nemá prístup k schodom.
·         Odstráňte z dosahu dieťaťa nebezpečné veci ako sú nožničky, nožíky, lieky a podobne.
·         Dbajte na to, aby bolo chodítko bezpečné – malo by spĺňať kritériá Európskej únie a mať certifikáty ako potvrdenie.

Posted in Nezařazené